Vijesti za tag ugljen

Povratak ugljenu?

  • 21.12.2012. // iPressČačić: Nije riječ o Plominu

  • 9.11.2012. // Glas Istre
Ne žele graditi termoelektranu na ugljen

  • 26.9.2012. // Slobodna Dalmacija


Plominska trojka ruši IDS?

  • 18.9.2012. // Labin.com