Obavijesti o radovima

Vodovod Labin

Obavijest o prekidu opskrbe vodom
03.08.2020. 09:00h - 03.08.2020. 12:00h

Uzrok: radovi na priključku

Mjesto: Općina Raša

Lokacija: Trget i Trgetari

Tip: 7

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.


Obavijest o prekidu opskrbe vodom
03.08.2020. 09:00h - 03.08.2020. 12:00h

Uzrok: kvar na cjevovovdu

Mjesto: Grad Labin

Lokacija: Breg Ivanovci

Tip: 6

Uslijed kvarova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošaći da svako veće zamućenje prijave Vodovodu.


Elektroistra Labin

Nema najavljenih radova Elektroistre Labin