Vijesti za tag nekretnineObjava Registra imovine Općine Kršan

  • 29.12.2017. // Labin.com //

Evidencija nekretnina u Općini Kršan

  • 22.8.2017. // Radio Labin //