UPOZORENJE OPORBE: U Labinu gradske stanove koriste i vlasnici kuća za odmor

UPOZORENJE OPORBE: U Labinu gradske stanove koriste i vlasnici kuća za odmor

11.6.2022. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Labinska vijećnica Katarina Filipović (SDP) tvrdi da ima slučajeva u Labinu da gradski stan godinama koriste oni koji imaju obrte i iznajmljuju kuće za odmor, dakle financijski su itekako zbrinuti, ili su pak odavno dobili te stanove po osnovama koje više ne vrijede, poput statusa samohrane majke. Sve to iako u isto vrijeme ima ljudi kojima su ti isti stanovi zaista potrebni, ali moraju čekati na gradski stan.


Filipović je stoga na prošloj sjednici pitala koliko ima gradskih stanova u Labinu i koji su kriteriji za dobivanje i otkup tih stanova. Zanimalo ju je i ima li nelegalnih korisnika, kolika su dugovanja po osnovi stanarina za korištenje gradskih stanova, postoji li lista kvarova u stanovima i pregledava li ih netko.

Zanimalo ju je i kada prestaje pravo na korištenje stanova i da li ljudi koji steknu financijske mogućnosti za življenje i dalje žive u tim stanovima, ili iseljavaju, pa se stanovi daju na korištenje onima kojima je to zaista potrebno.

Pismeno joj je odgovorio Danijel Žužić, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina. On ističe da Grad Labin ima u vlasništvu 115 stanova, od kojih 69 najmoprimaca plaća slobodno ugovorenu najamninu u iznosu 10 kuna po četvornom metru, a 46 najmoprimaca plaća zaštićenu najamninu u iznosu 2,70 kuna za četvorni metar.

- Stanovi u vlasništvu Grada Labina dodjeljuju se korisnicima isključivo prema redoslijedu podnositelja zahtjeva na Listi prvenstva koja se utvrđuje za razdoblje od 4 godine. Stan se ne može dodijeliti podnositeljima zahtjeva izvan Liste prvenstva i mimo redoslijeda Liste prvenstva. Postupak za utvrđivanje Liste prvenstva pokreće se objavom javnog poziva, piše Žužić te dodaje da je posljednja Lista prvenstva formirana 2. prosinca 2019. za razdoblje od 4 godine. Na njoj se nalazi 21 podnositelj zahtjeva.

Iz Grada ističu kako se financijski kriterij uzima u obzir pri formiranju Liste prvenstva, a taj kriterij je da ukupni prosječni mjesečni neto prihod podnositelja zahtjeva i članova obiteljskog domaćinstva, ostvaren u prethodnoj godini, ne smije prelaziti 50 posto posljednjeg objavljenog iznosa prosječne mjesečne neto plaće u Hrvatskoj. Međutim, pri produženju ugovora o najmu taj kriterij se više ne razmatra jer to nije propisano. Ugovor o najmu stana zaključuje se na određeno vrijeme od 5 godina, a po isteku roka može se obnoviti za isto razdoblje. Za to je dovoljno ispunjenje uvjeta da je najmoprimac tijekom trajanja ugovora o najmu stana uredno ispunjavao sve obveze iz ugovora. Na taj način stan korisniku ostaje taman da je u međuvremenu postao milijunaš.- Za zaštićene najmoprimce financijski kriterij nije relevantan. Oni su po sili Zakona stekli svojstvo zaštićenog najmoprimca te je s njima sklopljen ugovor na neodređeno vrijeme. Oni plaćaju zaštićenu najamninu od 2,70 kuna po kvadratu, a ukoliko steknu u vlasništvo stan ili kuću, nema osnove za otkaz ugovora, već samo gube pravo na zaštićenu najamninu i plaćaju slobodno ugovorenu najamninu u iznosu od 10 kuna, rekao je Žužić.


Pročelnik nadalje obrazlaže da su kriteriji za određivanje redoslijeda na Listi prvenstva dužina prebivališta na području Labina, broj godina radnog staža, broj članova obiteljskog domaćinstva, broj djece na redovnom školovanju, godine života, sudjelovanje u Domovinskom ratu, zdravstveno stanje i socijalno stanje.


- Nelegalnih korisnika stanova, u smislu da je netko prisilno oduzeo posjed i da stan koristi bez odobrenja Grada Labina nema.


Međutim, protiv dva najmoprimca je u tijeku sudski postupak radi iseljenja po otkazu ugovora o najmu stana, protiv dva je u tijeku provedba ovršnog postupka radi iseljenja po donesenoj pravomoćnoj presudi, a protiv dva je postupak u pripremi i poslana je opomena pred otkaz ugovora o najmu, piše Žužić.


Dodaje da su ukupna dugovanja s osnove najamnine 190.397 kuna.


- Za tri dodatna najmoprimca koji imaju dugovanja veća od 2.000 kuna u narednom razdoblju uputit će se opomena pred pokretanje postupka otkaza ugovora, kaže Žužić, koji napominje da lista kvarova ne postoji, ali su komunalni redari tijekom 2019. izvršili nadzor ukupno 88 stanova, o čemu su napravili zapisnike i utvrdili nedostatke svih pregledanih stanova kao što su instalacije, stanje stana, stolarija i tako dalje. Kvarovi se saniraju sukladno osiguranim sredstvima u proračunu Grada Labina, uzimajući u obzir hitnoću i nužnost popravaka.


Branko Biočićgradski stanovi najamnina nekretnine nepravda katarina filipović danijel žužić