Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

17.8.2021. // Pićan.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) objavljuje

JAVNI POZIV
nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja
nerazvrstane ceste radi upisa u zemljišnim knjigama

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena pojedina nerazvrstana cesta, navedena u tablici u nastavku, o započinjanju postupka evidentiranja te ceste sukladno odredbama čl. 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).

Općina Pićan će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije (predstavnika izrađivača snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata) koji će voditi računa o tome da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene, kako slijedi:

https://www.pican.hr/javni-poziv-nositeljima-prava-na-nekretninama-o-zapocinjanju-postupka-evidentiranja-nerazvrstane-ceste/nekretnine javni poziv nerazvrstana cesta