PIĆAN: Na prodaju parcele za gradnju benzinske crpke i auto praonice

PIĆAN: Na prodaju parcele za gradnju benzinske crpke i auto praonice

20.10.2021. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Općinsko vijeće Pićna, nakon provedenog javnog natječaja, donijelo je odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnine u Zajcima, u Gospodarskoj zoni jug, tvrtki Belušić Prijevoz d. o. o. iz Obrša kod Potpićna. Ta se tvrtka i jedina prijavila na natječaj. Nekretnina koja se vodi kao neizgrađeno građevinsko zemljište gospodarsko proizvodno-poslovne namjene od 8.826 četvornih metara, prodana je za 1,3 milijuna kuna.


Plan upravljanja imovinom


Jednoglasno je usvojena i Odluka o prodaji još dviju nekretnina koje se nalaze unutar Poduzetničke zone Pićan jug. Nekretnina k.č. 22224/11 površine je 1.558 kvadrata nalazi se kod Rockwoola i namijenjena je za auto praonicu, a početna cijena iznosi 229 tisuća kuna, dok je nekretnina k.č. 22224/12 površine 1.204 kvadrata, s početnom cijenom od 177.000 kuna, namijenjena za izgradnju benzinske postaje koja će se nalaziti kod rotora buduće državne ceste Išišće-Kloštar koja prolazi kod poduzetničke zone Pićan. Odlukom o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama za provedbu natječaja za prodaju navedenih nekretnina, jednoglasno su imenovani Ivana Tončić kao predsjednica te Martina Bilić i Mirjana Ban kao članice.


Vijećnicima je predstavljen i Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pićan za 2022. godinu, koji sadržava detaljnu analizu stanja i razradu planiranih aktivnosti u upravljanju pojedinim oblicima imovine Općine za narednu godinu. Godišnjim planom određuju se kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom. Namjera je definirati i popisati ciljeve upravljanja i raspolaganja općinskom imovinom, čija je održivost važna za život i rad postojećih i budućih naraštaja. Istodobno, cilj je Plana osigurati da imovina Općine Pićan bude u službi gospodarskog rasta te zaštite nacionalnih interesa. Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 7 glasova "za", usvojilo Plan upravljanja imovinom.


Nova pravila za stipendiste


Vijećnici su prihvatili izmijenjeni prijedlog Statuta Dječjeg vrtića "Lišnjak". Naime, na temelju naredbi prosvjetne inspekcije da se pojedini dijelovi Statuta usklade s odredbama Zakona o ustanovama te da se izmjene i dopune Statuta donesu po usklađenoj proceduri, Upravno vijeće Dječjeg vrtića je na sjednici održanoj 29. rujna usvojilo prijedlog novog Statuta koji u sebi sadržava sve dosadašnje izmjene i dopune te naređene odredbe rješenja prosvjetne inspekcije. Nadalje, predloženo je i davanje suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV-a "Lišnjak" Pićan, kojima se propisuje dopuna odredbe Pravilnika na način da, osim matičnog objekta, Vrtić u svom sastavu ima i područni vrtić u Tupljaku, s obzirom da to u Pravilniku nije bilo navedeno.


Općinsko je vijeće jednoglasno usvojilo i Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Općine Pićan za razdoblje od 2022. do 2030. godine. Vijećnici i svi zainteresirani građani bit će pozvani da sudjeluju u izradi Plana razvoja koji će se, nakon izrade nacrta, staviti i na javno savjetovanje.


Usvojene su i predložene mjere za smanjivanje razina prizemnog ozona čije su emisije bile prekoračene, a što je prošle godine utvrdio inspekcijski nadzor te predložene izmjene Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan. Pravo na stipendiju neće imati "primatelji drugih stipendija iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i trgovačkih društava u kojima RH i JLP(R)S imaju većinsko vlasništvo". Studentima i učenicima omogućilo se primanje stipendije od drugih fizičkih i pravnih osoba (trgovačkih društava, obrta itd.) koji nisu obuhvaćeni odredbom, čime su stvoreni povoljniji uvjeti za stipendiste.Branko Biočićopćina pićan pićan benzinska stanica razvoj nekretnine