Javni poziv nositeljima prava na nekretninama- NC.47.02

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama- NC.47.02

17.2.2023. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama na kojima je izvedena nerazvrstana cesta i nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izvedena nerazvrstana cesta oznake NC.47.02. KAPELICA- SRNJ, okvirna trasa ceste: početna točka ŽC_5103, završna točka: KAPELICA- SRNJ, o provođenju postupka evidentiranja predmetne nerazvrstane ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izvedena predmetna nerazvrstana cesta izvršit će se 23. veljače 2023. u 09,00 sati uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije (predstavnika izrađivača snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata- TOPOING d.o.o., Rubeši 80A, Kastav) koji se brine da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja 02. ožujka 2023. u 13,00 sati u upravnoj zgradi Grada Labina, Titov trg 11, Labin (ured 24a/II kat).

javni poziv nekretnine kapelica nerazvrstana cesta