Vijesti za tag otpad

Otpad se sve više selektira

  • 3.2.2017. // Radio Labin


Novi zeleni otoci u Labinu

  • 2.3.2016. // Radio LabinOdvajamo sve više otpada

  • 2.2.2016. // Radio Labin