Odobreno 496 tisuća kn bespovratnih sredstava za projekt „Zelene navike za održivu Labinštinu"

Odobreno 496 tisuća kn bespovratnih sredstava za projekt „Zelene navike za održivu Labinštinu"

4.5.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 15. siječnja 2018. godine Poziv za dostavu projektnih prijedloga za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., specifični cilj – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

U sklopu navedenog, Grad Labin 22. veljače prijavio je projekt pod nazivom „Zelene navike za održivu Labinštinu“.

Projekt obuhvaća područje Grada Labina te općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja s 22.590 stanovnika prema popisu iz 2011. godine.

Problemi koji se nastoje riješiti projektom su nedovoljna informiranost građana o postupanju s otpadom, nedovoljne količine odvojeno prikupljenog otpada, nedovoljan broj provedenih izobrazno informativnih aktivnosti i nedovoljan broj obuhvaćenih ciljnih skupina na području Labinštine. Zanimljivo je kako će se u sklopu projekta napraviti brojne radionice za djecu, jaka medijska kampanja, edukacijske tribine, slikovnice, brošure, televizijske i radijske emisije i slično.

Svrha projekta je izgradnja i povećanje svijesti građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Vrijednost projekta je 583.808,54 kn, a iznos traženih bespovratnih sredstava je 496.237,25 kn ili točnije 85 % vrijednosti projekta (Kohezijski fond).

Projekt je uspješno prošao sve tri faze postupka dodjele te je donesena Odluka o financiranju kojom se Gradu Labinu kao prihvatljivom prijavitelju odobrava sufinanciranje prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda u maksimalnom iznosu sufinanciranja od 85% ili 496.237,25 kn.

zeleno ministarstvo zaštite okoliša financiranje novčana sredstva otpad gospodarenje otpadom