[VIDEO] Šporkulje na Štrmcu

[VIDEO] Šporkulje na Štrmcu

11.12.2017. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Fotokritika

Veća količina otpada, mahom nesaniranog građevinskog materijala,  zatečena je i snimljena na makadamskoj cesti koja vodi od  restorana Ferali do naselja Vrećari na području Općine Sveta Nedelja.

Prema zatečenom stanju, otpad se tamo nalazi duže vrijeme i ima tendenciju nekontroliranog gomilanja.

Da se radi o opasnosti koja utječe na okolni ekosistem ne treba posebno govoriti, kao što ne treba posebno govoriti i o kulturi odlagatelja.

 

 

 

 

 

 

šporkulja smeće otpad kultura štrmac