Raspored postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta za Grad Labin

Raspored postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta za Grad Labin

15.3.2018. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Krajem ožujka mobilno reciklažno dvorište kreće na turneju naseljima Grada Labina, a sve počinje već 24. ožujka.

Putem njega omogućava se prikupljanje većeg broja različitih vrsta otpada kao što su papir i karton, ambalaža od plastike, metala i stakla, ostala plastika, staklo i metali, tekstil, baterije i akumulatori, lijekovi, boje, tinta, ljepila, smole, otpadna ulja (i jestiva i motorna), metalna ambalaža pod tlakom, ambalaža od opasnih tvari, EE otpad, fluorescentne i štedne žarulje, glomazni otpad. Na mobilnom reciklažnom dvorištu na raspolaganju je djelatnik zadužen za prihvat otpada od strane građana i njegovo vaganje te odlaganje u za to namijenjene posude.

Ovogodišnji raspored je sljedeći (radno vrijeme 10,00-17,00 sati):

 • RABAC – Gornji Rabac (za mještane Gornjeg Rapca): 24.03.-30.03.2018.,
 • RABAC – Prohaska (ulice od Plominske prema Gornjem Rapcu): 04.04.-09.04.2018.,
 • RABAC – kod restorana “Zelen draga” (riva, Ulica G.Martinuzzi, Istarska, Slobode…): 11.04.-16.04.2018.,
 • LABIN – kod marketa “Kature” (Kature): 18.04.-23.04.2018.,
 • LABIN – parkiralište Ulica M.Vlačić (Labin – centar): 25.04.-30.04.2018.,
 • VINEŽ – Krvova placa (Vinež, Marciljani, Ladenci): 02.05.-07.05.2018.,
 • VINEŽ – kod Doma kulture (Vinež, Viškovići): 09.05.-14.05.2018.,
 • MARCILNICA – kod trafostanice (Ulica Marcilnica, Istarskih narodnjaka, V.C.Emina): 16.05.-21.05.2018.,
 • KRANJCI – Stari Kranjci (Kranjci, Bartići, Rogočana, Junac): 23.-26.05.2018.,
 • SALAKOVCI – kod suhe marine (Salakovci, Breg, Gora Glušići): 27.05.-30.05.2018.,
 • KAPELICA – kod konobe “Morčaki” (Kapelica gornja, Breg Ivanovci): 01.06.-04.06.2018.,
 • KAPELICA – kod bivšeg dućana (Kapelica donja): 06.06.-09.06.2018.,
 • DUGA LUKA/PRTLOG – parkiralište (Duga Luka/Prtlog): 10.06.-11.06.2018.,
 • GONDOLIĆI – kod groblja (Gondolići, Presika, Stari grad): 13.-18.06.2018.,
 • PRESIKA – kod restorana “Tina” (Presika): 20.-23.06.2018.,
 • RIPENDA KRAS – kod škole (Ripenda Kras): 26.-28.06.2018.,
 • RIPENDA KOSI – kod trafostanice (Ripenda Kosi): 29.06.-02.07.2018.,
 • RIPENDA VERBANCI – kod Lovačkog doma (Ripenda Verbanci): 03.-06.07.2018.


prvimaj.hr
prvi maj komunalno otpad mobilno reciklažno dvorište