Vijesti za tag sanacija

Sanacija stepeništa u Rapcu

  • 6.5.2014. // Labin.hr

Započela sanacija `Prohaske`

  • 5.5.2014. // Labin.hr

Sanacija javnih stepenica u Rapcu

  • 23.4.2014. // Labin.hr

Uklonjen kiosk na Zelenicama

  • 18.3.2014. // Labin.hr
Krpaju se raške ulice

  • 22.1.2014. // Glas Istre

Saniran podvodni dio luke Tunarica

  • 20.10.2013. // Glas IstreSanirat će se raški portal

  • 14.5.2013. // Radio Labin