Započeli radovi na sanaciji krova Malog kazališta – „Circola“

Započeli radovi na sanaciji krova Malog kazališta – „Circola“

24.11.2017. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Dana 17. studenog 2017. godine  potpisan je Ugovor o obnovi krova zgrade Malog kazališta između  Talijanske unije iz Rijeke, Zajednice Talijana „Giuseppina Martinuzzi“ Labin i Grada Labina, a radovi su započeli 20. studenog 2017. godine.

Investiciju u iznosu 598.263,75 kn (sa PDV-om) zajednički sufinanciraju Talijanska unija i Grad Labin. Talijanska unija u iznosu od 475.149,19 kn (sa PDV-om) te Grad Labin sa 123.114,56 kn (sa PDV-om).

Postupak odabira izvođača radova provela je Talijanska unija. Kao najpovoljniji ponuditelj odabrana je tvrtka KAPITEL d.o.o. iz Žminja koja posjeduje posebno odobrenje Ministarstva kulture za rad na kulturnom dobru.

Stručni nadzor provodit će tvrta WAL INŽENJERING d.o.o. Labin putem ovlaštenog inženjera Valtera Zulijanija koji posjeduje posebno odobrenje Ministarstva kulture za obavljanje navedene usluge.

Rok izvođenja radova je 90 dana od dana potpisivanja ugovora.

Grad Labin osim krova, u idućoj godini želi nastaviti sa ulaganjima u obnovu ove važne građevine  u dijelu sanacije gradskog sata i konzervatorskih radova na sanaciji plafona u interijeru kazališta, te će se s tim u svezi predložiti potrebna sredstva kroz prijedlog Proračuna Grada Labina za 2018. godinu.

 

 

circolo malo kazalište sanacija talijanska unija zajednica talijana giuseppina martinuzzi