Vijesti za tag asfaltiranje

Krpaju se raške ulice

  • 22.1.2014. // Glas Istre


Asfaltirana cesta od Ravni do Crni

  • 16.5.2013. // Glas Istre
Asfaltirana cesta na Stenicama

  • 30.3.2012. // Labin.hr