UPU Rabac – danas javno izlaganje u knjižnici

UPU Rabac – danas javno izlaganje u knjižnici

24.7.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Ponovna javna rasprava u trajanju od 15 dana održava se u razdoblju od 17. srpnja  2018. godine do 31. srpnja 2018. godine .   

Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave Prijedlog Plana izložen je na javni uvid  u prostorijama Kluba umirovljenika u Rapcu, Obala maršala Tita 15, svakog radnog dana od 9 - 14 i od 17 – 18 sati.   

Prijedlog Plana objavljen je i na web stranici Grada Labina na adresi www.labin.hr.

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana održat će se za sve zainteresirane danas, u utorak 24. srpnja 2018. godine s početkom u 17,00 sati u Gradskoj knjižnici Labin (Polivalentna dvorana), Rudarska 1a.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja ponovne javne rasprave do zaključno 31. srpnja 2018. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to:

 

  • postavljanjem  pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
  • davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  • uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe  neposredno u pisarnicu Grada Labina na adresi Titov trg 11 ili poštom na adresu: Grad Labin, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju, Titov trg 11, 52220 Labin.


Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe tijekom ponovne javne rasprave mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga Plana koji su u odnosu na prvi prijedlog Plana izmijenjeni.

Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.


upu rabac rabac urbanistički plan uređenja nekretnine javno izlaganje