Treća dopuna: Izmjene UPU-a Labina i Presike

Treća dopuna: Izmjene UPU-a Labina i Presike

28.5.2018. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Urbanistički plan uređenja Labina i Presike donesen je 2017. godine, a nakon toga su donesene dvije izmjene koje su objavljene u Službenim novinama Grada Labina. Sada je taj plan doživio svoje treće izmjene i dopune. Naime, tijekom provedbe plana ukazala se potreba za izmjenom i dopunom dijela plana kojim se regulira izgradnja Doma za starije osobe, rekonstrukcija zgrade bivše apoteke, dionice obilaznice zapad Tonci - Presika te izgradnja u zoni stambene namjene uz Istarsku ulicu.


U zoni gdje je planirana izgradnja Doma za starije osobe uz površinu te namjene nalazi se postojeća zgrada Doma zdravlja, Park Crvenog križa i ostale zelene površine te parkirališne površine. Zgrada bivše apoteke u Ulici Alda Negrija nalazi se u zoni urbane cjeline Labina koja je zaštićena kao kulturno dobro, u derutnom je stanju i važno je da se u što kraćem roku iznađu mogućnosti njene rekonstrukcije. Obilaznica zapad je novoplanirana prometnica, a nužnost njene izgradnje je sve izraženija prvenstveno zbog stalnog porasta prometa preko Titovog trga u starogradskoj jezgri. Povećanje prometa je posebno izraženo tijekom turističke sezone kad se bitno povećava broj posjetitelja starogradskoj jezgri s jedne strane te povećanje tranzitnog prometa prema južnim dijelovima Labinštine. Trasa predmetne dionice prolazi kroz neizgrađeni dio građevinskog područja. Zona stambene izgradnje uz Istarsku ulicu nasuprot gradskog stadiona je većim dijelom neizgrađeno područje sa zemljištem u većinskom vlasništvu Grada Labina.

- Nove okolnosti glede izgradnje Doma za starije osobe - smanjenja broja korisnika i površine građevne čestice, preciznije određena trasa zapadne obilaznice na dionici Tonci – Presika temeljem izrađenog idejnog rješenja, izrađeni Konzervatorski elaborat za zgradu bivše apoteke u Ulici Alda Negrija koji predlaže mjere zaštite na kojima bi se temeljili budući zahvati na postojećoj zgradi sve su okolnosti zbog kojih je ocjenjena potreba da se pristupi izmjeni i dopuni plana, rekla je Anamarija Lukšić, pročelnica gradskog odjela za prostorno uređenje. Gradski vijećnik Silvano Vlačić (Vlačićeva grupa birača) izrazio je nezadovoljstvo kvalitetom grafičkih priloga prostornog plana. (B. Bi.)

urbanistički plan upu labin presika labin nekretnine zemljište