Poznata cijena koncesije nad turističkim zemljištem

Poznata cijena koncesije nad turističkim zemljištem

21.1.2011. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Nakon dva i pol mjeseca zakašnjenja, Vlada je na jučerašnjoj sjednici definirala cijene koncesija nad turističkim zemljištem, koje su turističke tvrtke besplatno koristile desetljećima. Vlada je uredbom odlučila da će hotelijeri plaćati fiksnu cijenu od dvije kune po kvadratu za zemljište oko hotela i apartmanskih naselja, te tri kune za zemljište koje koriste u kampovima. Pored ove fiksne cijene, plaćat će se i varijabilna naknada koja kod hotela i apartmanskih naselja iznosi 0,5 posto prihoda vlasnika objekta iz protekle godine, koji se množi s površinom koja se daje u koncesiju te indeksom otvorenosti objekta u danima. Dobiveni se iznos nakon toga dijeli s ukupnom površinom na kojoj se obavlja djelatnost, čime se dobiva varijabilni dio koncesije. Kod kampova početni dio promjenjivog dijela koncesijske naknade je dva posto od prihoda vlasnika kampa, koji se tada množi sa zauzetom kvadraturom kampa te indeksom opremljenosti i razvijenosti lokalne jedinice, što se na kraju dijeli s ukupnom površinom kampa.

 

 


Gradu 20% novca od koncesije nad turističkim zemljištem

 

60% novca od koncesija odlazi državom Fondu za razvoj turizma za projekte poboljšanja turističke infrastrukture, a od ostatka po 20% pripada županiji i jedinici lokalne samouprave.

 

Grad Labin je kao pravna osoba još krajem prošle godine uputio Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju Grada Labina, kao nadležnom upravnom tijelu za poslove prostornog uređenja, Zahtjev za određivanje oblika i veličine preostalog turističkog zemljišta za objekte u Rapcu na kojem nje društveno poduzeće imalo pravo korištenja, upravljanja i raspolaganja, a koje nije procijenjeno u vrijednosti društvenoga kapitala. Konkretno, Grad Labin izdavat će koncesiju nad svojim turističkim zemljištem oko hotela i apartmanskih naselja u Rapcu na potezu od rta Sv. Andrije do kraja turističkog naselja Girandella, dok je turističko zemljište u rabačkom kampu Maslinica u vlasništvu države.

 

Koncesija nad preostalim turističkim zemljištem se izdaje na Zahtjev podnositelja trgovačkog društva u kojem društvo mora naznačiti rok na koji se traži korištenje zemljišta, s time da on ne može biti duži od 50 godina.

 

Ovom novom Vladinom uredbom, pored izdavanja koncesije, jedinica lokalne samouprave svoje preostalo turističko zemljište može neposrednom pogodbom prodati turističkom društvu na njegov zahtjev i to na temelju elaborata ovlaštenog sudskog vještaka o čemu odluku donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

turističko zemljište nekretnine koncesija