Stampar M - Stampar

Općina Raša prodaje stanove u Raši i Krapnu

Općina Raša prodaje stanove u Raši i Krapnu

26.4.2019. // Raša.hr // Objavljeno u kategoriji Ostalo

Jedinstveni upravni odjel Općine Raša dana 26. travnja 2019. godine objavljuje  javne natječaje za prodaju sljedećih nekretnina u vlasništvu Općine Raša:
  • stan u prizemlju stambene zgrade u Raši, Krapan 4, sagrađenoj na k.č. 82/11/ZGR, upisanoj u zk. ul. 2766, k.o. Cere, ukupne površine 76,69 m2, i koji stan je upisan u zk uložak pod rednim brojem 2. Suvlasnički dio 7669/41373, etažno vlasništvo (E-2). Početna cijena iznosi 2.342,20 kuna po m2 ili ukupno 179.623,31 kuna;
  • stan na prvom katu stambene zgrade u Raši, Krapan 5, sagrađenoj na k.č. 82/11/ZGR, upisanoj u zk. ul. 2766, k.o. Cere, ukupne površine 88,45 m2, i koji stan je upisan u zk uložak pod rednim brojem 3. Suvlasnički dio 8845/41373, etažno vlasništvo (E-3). Početna cijena iznosi 2.342,20 kuna po m2 ili ukupno 207.167,59 kuna;
  • 5467/71881 dijela k.č. 2935, upisane u zk. ul. 1660, k.o. Trget, u naravi stan u prizemlju stambene zgrade u Raši, Krapan 25, ukupne površine 54.67 m2. Početna cijena iznosi 2.342,20 kuna po m2 ili ukupno 128.048,07 kuna;
  • 9900/71881 dijela k.č. 2935, upisane u zk. ul. 1660, k.o. Trget, u naravi stan na drugom katu stambene zgrade u Raši, Krapan 25, ukupne površine 99.00 m2. Početna cijena iznosi 2.342,20 kuna po m2 ili ukupno 231.877,80 kuna;
  • 6048/71881 dijela k.č. 2935, upisane u zk. ul. 1660, k.o. Trget, u naravi stan na drugom katu stambene zgrade u Raši, Krapan 25, ukupne površine 60.48 m2. Početna cijena iznosi 2.342,20 kuna po m2 ili ukupno 141.656,25 kuna;
  • 3304/6608 dijela k.č. Z-227, upisane u zk. ul. 1660, k.o. Trget, u naravi stan u prizemlju stambene zgrade u Raši, Krapan 27, ukupne površine 33.04 m2. Početna cijena iznosi 2.342,20 kuna po m2 ili ukupno 77.384,29 kuna;
  • 11. ETAŽA: 41/257 dijela k.č. 1216/2 stambeno-poslovna zgrada u Raši, Petra Drapšina 2 (Matije Vlačića Ilirika 2), sa 257 m2, z.k.ul. 1806, poduložak 11, etažno vlasništvo, k.o. Cere  – 1. stan D na II katu, ukupne površine 90,00 m2. Početna cijena iznosi 2.981,50 kuna po m2 ili ukupno 268.335,00 kuna.
Cjeloviti tekstovi javnih natječaja nalaze se u prilogu ove obavijesti.

općina raša raša krapan prodaja kupoprodaja stanovi nekretnine