Najava 17. redovne sjednice Gradskog vijeća - Daniela Mohorović v.d. privremene ravnateljice Gradske knjižnice Labin (prijedlog)

Najava 17. redovne sjednice Gradskog vijeća - Daniela Mohorović v.d. privremene ravnateljice Gradske knjižnice Labin (prijedlog)

21.2.2011. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na 17. redovnoj sjednici Gradskog vijeća sazvanoj za ponedjeljak, 28. veljače naći će se Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Labina kojom se ustrojstvu Gradske uprave Grada Labina iz 2007. godine usklađuje sa pravnom osnovom.

 

Pred vijećnicima je donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Labina i to k.č. 508/2 šuma sa 442 m2 i k.č. 512/2 šuma sa 572 m2, upisane u z.k.ul. 20 k.o. Rabac koja će se izložiti prodaji putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda po početnoj cijeni od 789.155,64 kuna. Navedene katastarske čestice su sastavni dijelovi okućnice poslovne građevine – hotela ISTRA u Rapcu koji je vlasništvo trgovačkog društva ISTRA – FORTUNA d.o.o. Labin.

 

Na dnevnom redu je i Odluka o kupnji nekretnine povodom ponude Gradu Labinu od strane trgovačkog društva INKER INTERNATIONAL d.o.o. Labin o prodaji svoje nekretnine koja ima status kulturnog dobra i to: 3/4 dijela 1. etaže 0/0 k.č. 881/1 zgrada u Labinu, u Ulici Rudarska 1 sa 2.174 m2 s kojim je povezano pravo vlasništva na posebni dio nekretnine - poslovni prostor S/1, u suterenu koji se sastoji od četiri prostorije, u ukupnoj površini od 217, 25 m2 po kupoprodajnoj cijeni od 550.000,00 kuna. Kupnja ovog poslovnog prostora omogućava nastavak započetih ulaganja radi temeljite obnove i rekonstrukcije i uređenja knjižnice i multimedijalnog centra u okviru Projekta kulturnog centra Labina koji predviđa rekonstrukciju kompleksa zgrada na Pijacalu i prenamjenu u kulturne sadržaje.

 

Vijećnici bi trebali donijeti Zaključak po Zakonu o vodama po kojem će od 1. siječnja iduće godine djelatnost javne odvodnje za Grad Labin umjesto TD 1. Maj Labin d.o.o. u skladu sa Zakonom o vodama obavljati TD Vodovod Labin d.o.o. Na dnevnom redu sjednice je i donošenje Odluke o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom Grada Labina za razdoblje od 2010. do 2015. godine koji propisuje mjere odvojenog skupljanja komunalnog otpada, mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad, popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta, redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša, te izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu sanacije. Plan gospodarenja otpadom je za TD 1. Maj Labin d.o.o. po ovlasti Grada Labina i općina Sveta Nedelja, Raša, Kršan i Pićan koji svi koriste zajedničko odlagalište komunalnog otpada na lokaciji Cere, izradila tvrtka H-PROJEKT d.o.o. Zagreb ovlaštena za izradu projekata i planova iz područja zaštite okoliša.

 

Umirovljenjem dosadašnje privremene ravnateljice, kroz donošenje Rješenja o imenovanju privremene ravnateljice Javne ustanove Gradska knjižnica Labin, za novu privremenu ravnateljicu predlaže se Daniela Mohorović.

 

Vijećnicima će se na sjednii upriličit prezentacija aplikacije registra imovine.

 

Cjeloviti materijali za 17. redovnu sjednicu nalaze se ovdje.

POZIV za 17. redovnu sjednicu.pdf203.69 KB

 

Foto: Labin, ilustracija

 

 

sjednica gradskog vijeća gradsko vijeće gradska knjižnica daniela mohorović odvodnja kupoprodaja prodaja nekretnine istra-fortuna d.o.o