Labin - Državi pripalo 55 gradskih stanova

Labin - Državi pripalo 55 gradskih stanova

22.12.2011. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

S 15. prosinca 2011. godine Grad Labin, temeljem članka 49. stavak 2. Zakona o upravljanju državnom imovinom predao je Agenciji za upravljanje državnom imovinom (AUDI) 55 stanova sa svog područja, koji sukladno zakonskoj odredbi postaju sa 31. prosinca 2011. vlasništvo Republike Hrvatske.

 

U smislu ovoga Zakona, državnom imovinom smatraju se stanovi koje su društvena poduzeća u postupku pretvorbe prenijela fondovima u stambenom i komunalnom gospodarstvu, a koji nisu prodani nositeljima stanarskog prava na temelju Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

 

Izuzećem ovih stambenih jedinica, Gradu Labinu ostalo je u vlasništvu i upravljanju 125 stanova, nad kojima je kontrola korištenja obavljena tijekom proteklih mjeseci. Provedenom kontrolom ustanovljeno je da je pet stambenih jedinica neuređeno te se ne koriste za stanovanje. Sudski postupci se vode za četiri stambene jedinice.

 

Za 29 stanova nije bilo potrebno izvršiti kontrolu jer su za iste postupci u pogledu ažuriranja dokumentacije provedeni krajem 2010. i u 2011. godini. U postupku kontrole, u četiri stana su utvrđene određene nepravilnosti, za koje će nadležni Odjel provesti dodatne postupke, kako bi se utvrdilo stvarno stanje.

 

Za 24 stambene jedinice tj. sa najmoprimcima tih stanova, pokrenut je postupak sklapanja Ugovora o najmu stana. Riječ je o stanovima u kojima žive najmoprimci koji do dana izvršene kontrole nisu obnovili Ugovor o najmu stana sa Gradom Labinom, a prema odredbi članka 30. stavak 2. Zakona o najmu stanova po sili zakona stekli su pravni položaj zaštićenog najmoprimca. U ostalim stanovima nisu utvrđene nikakve nepravilnosti i isti se koriste sukladno Zakonu o najmu stanova.

stanovi gradski stanovi nekretnine pravo raspolaganja zakup najam