[GRAD LABIN] Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

[GRAD LABIN] Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

15.3.2019. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11., 64/15. i 2/18.), članka 6. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 5/10. i 13/10.), Odluke o zonama za određivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu („Službene novine Grada Labina“ broj 4/09., 17/09., 2/12., 7/13. i 3/17.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o raspisivanju natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup oznake KLASA: 022-05/19-01/2-63 URBROJ: 2144-01-01-19-1 od 05. ožujka 2019. godine, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina raspisuje Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP SLIJEDEĆIH POSLOVNIH PROSTORA:

Cjelokupni tekst natječaja i obrazac zahtjeva preuzmite u prilogu.

Za sve ostale obavijesti vezane uz raspisivanje natječaja zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina ili na telefon 866-863, 099 2108546.

Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.

Rok za predaju ponuda ističe 15-og dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Labina, odnosno 29. ožujka u 12:00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

Pisane ponude se podnose u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA”, unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, podnose se u Grad Labin, na adresu Titov trg 11.


- jamčevina: 693,75 kuna.
- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),
- namjena poslovnog prostora: ured,
ured broj 14, površine 18,50 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin, 12. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17,

- jamčevina: 337,50 kuna.
- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),
- namjena poslovnog prostora: ured,
ured broj 13, površine 9,00 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin, 11. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17,

- jamčevina: 693,75 kuna.
- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),
- namjena poslovnog prostora: ured,
, ured broj 10, površine 18,50 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin, 10. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17

- jamčevina: 337,50 kuna.
- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),
- namjena poslovnog prostora: ured,
ured broj 7, površine 9,00 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin, 9. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17,

- jamčevina: 693,75 kuna.
- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),
- namjena poslovnog prostora: ured,
ured broj 4, površine 18,50 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin, 8. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17,

- jamčevina: 1.387,50 kuna.
- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),
- namjena poslovnog prostora: ured,
ured broj 3, površine 37,00 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin, 7. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17,

- jamčevina: 337,50 kuna.
- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),
- namjena poslovnog prostora: ured,
ured broj 5, površine 9,00 m2, prizemlje, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin, 6. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17,

- jamčevina: 1.288,50 kuna.
- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),
- namjena poslovnog prostora: ured,
, ured broj 2, površine 34,36 m2, prizemlje, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin, 5. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17

- jamčevina: 937,50 kuna.
- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 25,00 kn (PDV nije uključen),
- namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih proizvoda) i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,
površine 30,00 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 397 k.o. Labin-Presika,4. Poslovni prostor u Labinu, Titov trg 1/3,

- jamčevina: 720,00 kuna.
- početni iznos mjesečne zakupnine: 36,00 kn (PDV nije uključen),
- namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih proizvoda) i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,
, površine 32,00 m2, prizemlje, sagrađen na 626 k.o. Novi Labin, 3. Poslovni prostor u Labinu, Zelenice 27

- jamčevina: 1.305,00 kuna.
- početni iznos mjesečne zakupnine: 36,00 kn (PDV nije uključen),
- namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih proizvoda) i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,
, površine 29,00 m2, prizemlje, sagrađen na 716 k.o. Novi Labin, 2. Poslovni prostor u Labinu, Trg labinskih rudara 7

- jamčevina: 337,50 kuna.
- početni iznos mjesečne zakupnine: 18,00 kn (PDV nije uključen),
- namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih proizvoda) i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,
površine 15,00 m2, prizemlje, sagrađen na 716 k.o. Novi Labin, 1. Poslovni prostor u Labinu, Trg labinskih rudara 7,natječaj nekretnine samački labin zakup poslovni prostor