Dnevni red 22. redovne sjednice Gradskog vijeća zakazane za utorak 26. veljače 2019.

Dnevni red 22. redovne sjednice Gradskog vijeća zakazane za utorak 26. veljače 2019.

19.2.2019. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13., 3/16.i 2/18.), saziva se 22. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u utorak, 26. veljače 2019. godine u 10,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Labin, Titov trg 11


Foto: LC Labin.com


Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći Dnevni red
 

1.    Usvajanje Zapisnika sa 21. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Labina za 2018. godinu

3.     Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Labina za 2019. godinu

4.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaprimljenim inicijativama za izmjene i dopune prostornih planova (20122018.)

5.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru za razdoblje 2009. – 2017.

6.    Donošenje Odluke o donošenju Krajobrazne osnove južnog priobalja Grada Labina

7.    Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Ripenda Verbanci

8.    Donošenje Odluke o popisu poslovnih prostora koji se izlažu prodaji

9.    Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Labina (Pješačka staza Rabac)

10.  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje TD LABIN 2000 d.o.o. Labin

11. Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru člana Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Labina.

Prilozi

grad labin sjednica gradsko vijeće dnevni red nekretnine prtlog