Župan Flego posjetio Općinu Kršan

Župan Flego posjetio Općinu Kršan

1.7.2015. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Politika

Istarski župan Valter Flego posjetio je jučer Općinu Kršan i održao radni sastanak s načelnikom Općine Valdijem Runkom koji ga je upoznao s tekućim i budućim projektima te investicijama. Tom je prilikom načelnik Runko istaknuo kako su dugoročni razvojni planovi Općine usmjereni na stvaranje turističkih i gospodarskih zona, hotela i stanogradnje kao potencijalne izvore novih investicija, a koje bi trebale omogućiti nove izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kršan, te dodao kako je upravo na taj način pretprošle godine omogućena izgradnja dvadesetak luksuznih vila za odmor koje su popunjene tijekom čitave godine.

Kao jedan od prioriteta,  u Općini Kršan su istaknuli obnovu dionica državne prometnice od skretanja za Kršan do raskrižja u Vozilićima, te županijske od Kršana do Nedešćine, čemu predstoji potpisivanje Sporazuma o zajedničkom ulaganju u cestovnu infrastrukturu sa Županijskom upravom za ceste. Za ovu godinu predviđena je izrada projektne dokumentacije za cestu Kršan - Nedešćina te izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda na cesti Vozilići - Kožljak.  

 

Istarski župan je izrazio i potporu projektu izgradnje dječjeg vrtića i jaslica u Kršanu, složivši se kako je bitan za podizanje kvalitete života na tome području. Pohvalio je i namjeru Općine da se projekt, ukupne vrijednosti oko 3,5 milijuna kuna, prijavi na natječaje EU fondova u čemu je obećao pomoć i podršku Županije. „Upravo zbog ovakvih i sličnih projekata pokrenuo sam Fond za ravnomjeran razvoj Istre, kako bi sve naše općine i gradovi mogli konkurirati za inicijalna sredstva“, izjavio je župan Flego.

 

 

Kao kapitalni projekt Kršanci su županu predstavili izgradnju infrastrukture Radne zone Kršan – istok koja je trenutno u vlasništvu Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom. „Izgradnja kvalitetne infrastrukture doprinijet će povećanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva i zaposlenosti na ovom području što je u skladu i sa Strategijom razvoja naše Županije“, naglasio je župan Flego.

Načelnik Runko rekao je i kako je jedan od glavnih projekata i obnova kaštela u Kršanu na kojoj se intenzivno radi već nekoliko godina te je općina u njegovu sanaciju dosad uložila gotovo 3 milijuna kuna kako bi spriječila njegovo urušavanje. Sada predstoji obnova kule i sanacija krovišta za koje se sredstva namjeravaju povući iz EU fondova. Župan Valter Flego je istaknuo nužnost kompletiranja projektne dokumentacije kako bi Kaštel mogao biti stavljen u funkciju čime se stvaraju odlične pretpostavke za dodatni razvoj ruralnog turizma u Općini.

Istarski župan je izrazio posebno zadovoljstvo projektom izgradnje obale za privez čamaca u Plomin Luci te izgradnju šetnice na desnoj obali Boljunčice, zaključivši kako su Općina Kršan i Istarska županija usuglasili stajališta o strateškim kršanskim infrastrukturnim projektima i razvojnim prioritetima.

 

 

valter flego ids politika valdi runko općina kršan kršan