Zelena Istra i 5 udruga predstavilo novi projekt

Zelena Istra i 5 udruga predstavilo novi projekt

3.10.2007. // Regional Express // Objavljeno u kategoriji Ekologija

MOBILIZACIJA JAVNOSTI ZA SUDJELOVANJE U PROCEDURAMA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

U centru Rojc 28.9. je udruga Zelena Istra u suradnji sa još pet drugih udruga predstavila projekt "Mobilizacija javnosti za sudjelovanje u procedurama procjene utjecaja na okoliš. Postojeći hrvatski Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš ne omogućava učinkovito sudjelovanje

javnosti u procesu odlučivanja o nekom novom zahvatu u prostoru: oni koji utječu na okoliš daleko su premoćniji od onih koji su pogođeni utjecajem na okoliš, istina o utjecaju često se prilagođava interesima investitora, građani se prekasno uključuju u postupak, a njihove se primjedbe i zabrinutost najčešće ne uzimaju u obzir. Građani su obično stavljeni pred gotov čin, a sam postupak javnog uvida i rasprave puko je zadovoljavanje zakonom predviđene procedure i u većini se slučajeva svodi na sredstvo za opravdavanje interesa investitora. Hrvatska je trenutno u procesu usklađivanja svog zakonodavstva na tom području s europskim standardima. Novi će propisi donijeti složenije i, vjeruje se, bolje mehanizme odnosno mogućnosti

sudjelovanja javnosti u procedurama procjene utjecaja na okoliš (PUO) i strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO), ali njihovo uvođenje, koj se predviđa u 2. polovini 2007. i očetkom 2008., nije samo po sebi dovoljno za učinkovitost. Zelena Istra je, stoga, s 5 udruga za zaštitu okoliša, Sunce-Split - kao glavnim partnerom i udrugama Eko Pan-Karlovac, Franjo Košćec-Varaždin, Zeleni Osijek-Osijek i Divina Natura-Metković, pokrenula 18-omjesečni projekt "MoJa PUO" tijekom kojeg će se široj javnosti pružiti informacija o novim propisima, mogućnostima sudjelovanja i najboljoj praksi putem publikacija, seminara i info-centara. Među očekivanim rezultatima su "smanjivanje demokratskog deficita" boljim razumijevanjem i primjenom principa sudjelovanja javnosti u procedurama procjene utjecaja na okoliš, veće sudjelovanje javnosti u odlučivanju na lokalnoj razini, veća sposobnost djelovanja udruga za zaštitu okoliša za praćenje provedbe novih propisa, te učinkovitija zaštita okoliša. 90% sredstava (87.597,08 €) za realizaciju projekta Zelena Istra dobila je od Europske komisije iz CARDS programa. Preostalih 10% financiraju Zelena Istra i Sunce. Cilj projekta je informiranje i edukacija građana i okolišnih organizacija civilnog društva o novim propisima, te obuka za korištenje novih mogućnosti i mehanizama sudjelovanja.

ekologija projekti udruge zelena Istra