Završni događaj EU projekta RECOLOR: Predstavljeni rezultati aktivnosti usmjerenih na Park skulptura Dubrova

Završni događaj EU projekta RECOLOR: Predstavljeni rezultati aktivnosti usmjerenih na Park skulptura Dubrova

30.6.2022. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

U magičnom ambijentu amfiteatra „Dolac“ u Parku skulptura Dubrova predstavljene su jučer glavne odrađene aktivnosti u sklopu EU projekta RECOLOR, koji se bavi oživljavanjem i unaprjeđenjem umjetničkih djela i krajolika na Jadranu. Unatrag tri godine i pol, koliko je trajao projekt, pilot akcija, koja se fokusirala na Park skulptura Dubrova, rezultirala je izradom strateških dokumenata, promotivnih materijala, virtualnom šetnjom kroz Park i Labin, digitalnim i fizičkim kutkom projekta Recolor, a što su danas predstavili predstavnici Grada Labina i Udruge Mediteranski kiparski simpozij sa suradnicima na projektu.

Kako bi se postavio smjer razvoja Parka u narednom desetogodišnjem razdoblju izrađen je strateški dokument Strategija kulturno-turističke valorizacije Parka skulptura Dubrova, koja je kasnije nadopunjena i Studijom održivosti Parka za razdoblje od 2020. do 2025. godine. Izrada Strategije povjerena je Društvu za istraživanje i potporu, čija je autorica prof. Marta Berčić ukratko prezentirala ono najbitnije: „Primarna analiza je ona s kulturnog aspekta u kojoj je, između ostalog, utvrđeno postojeće stanje, ali i potrebni koraci koje će dionici i upravitelj Parka morati provesti u narednom desetogodišnjem periodu kako bi adekvatno kulturno valorizirali prostor. S turističkog aspekta, fokus je stavljen na održiv turistički razvoj, prijedlog sadržaja koji se može nuditi posjetiteljima, ali i važnost jasnog definiranja korisnika tih sadržaja.“ Upravo je Strategija služila kao podloga za izradu Studije održivosti, koja je više usmjerena na održivo poslovno planiranje Parkom, a čiji je autor prof. Vedran Vivoda iz tvrtke Crane 51, s čime je prisutne više upoznala Renata Kiršić, predsjednica Udruge Mediteranski kiparski simpozij.

Ana Černjul iz Grada Labina osvrnula se na pojam „krajolik umjetnosti“, čiji je koncept definiran i transnacionalnom strategijom koja je upravo zgotovljena sa strane izvođača Aestus i koja će se koristiti kao osnova za utiranje puta zajedničkim i lokalnim aktivnostima koje provode partnerske organizacije nakon završetka projekta. Spomenula je da je dvije godine unatrag Park razvio i novi brending pod motom „Park slobodnog duha“, čija je ideja počivala na stvaranju funkcionalnog modela koja će privući stručnu publiku, ali i sve (re)kreativce, kulturiste, ljubitelje prirode i turiste. Upravo se zato pristupilo i izradi takozvanog fizičkog i digitalnog kutka Recolor.

I dok se s projektom i aktivnostima koje nudi Park posjetitelji mogu upoznati u postavljenom kutku u Informativnom centru Kocka, svakako je mamac za posjetu Parku, ali i Labinu, ona digitalna varijanta – virtualna šetnja i Recolor aplikacija, koju je ukratko predstavio Mateo Gobo, suradnik na ovoj aktivnosti: „Bilo je zanimljivo raditi na ovim digitalnim proizvodima koje fizičku pojavnost Parka moraju približiti svakom potencijalnom posjetitelju. Izazov je svakako bio u izradi virtualne šetnje kroz park, ali i cijeli Labin i Rabac, koja ne smije otkriti previše, a mora zagolicati maštu budućeg gosta.“ Naposljetku, kroz aplikaciju Recolor, kojoj se pristupa skeniranjem QR koda, moguće je dobiti uvid u gore spomenute dokumente, prošetati Parkom kroz virtualnu turu, upoznati se sa skulpturama i umjetnicima, čime se olakšava upoznavanje s Parkom.

Cilj ovog projekta bio je poboljšati i unaprijediti turistički potencijal urbanih i prirodnih krajobraza u Hrvatskoj i Italiji, u svrhu kojega je organizirano niz ostalih aktivnosti poput interpretativne šetnje i druženja s autorima, zatvaranje prošlogodišnjeg 43. Mediteranskog kiparskog simpozija i ostalo.

Partneri na projektu bili su Regija Emilia Romagna, Veleučilište u Šibeniku, Grad Campobasso, Grad Cividale del Friuli, Montefeltro Sviluppo konzorcij, Sveučilište u Bologni, Grad Zadar i Grad Labin, a isti je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu programa Prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020.

park skulptura dubrova eu recolor renata kiršić