Stampar M - Stampar

Zašto imovina gradskih tvrtki nije gradska?

Zašto imovina gradskih tvrtki nije gradska?

8.8.2008. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

LABIN - U protekla dva mjeseca djelatnici pazinske podružnice Državnog ureda za reviziju revidirali su financijske izvještaje i poslovanje Grada u prošloj godini. U nalazu se navodi da je realizirano 6,4 posto manje proračunskih prihoda od planiranog te šest posto manje rashoda, što je poglavarstvo ocijenilo zadovoljavajućim. Izvještaj je članovima poglavarstva predstavila Marija Kadoić Balaško, pročelnica gradskog Odjela za proračun i financije, a u njemu se nalazi i nekoliko načelnih primjedbi, primjerice ta da je Grad proračunskim novcem, putem kapitalnih pomoći i donacija, sufinancirao gradnju komunalne infrastrukture, no pritom za vrijednost uloženog nisu detaljno uređeni imovinskopravni odnosi što se tiče raspolaganja izgrađenom imovinom.

 

Naime, Grad je iz proračuna transferirao nešto više od 2,7 milijuna kuna trgovačkim društvima u gradskom vlasništvu ili suvlasništvu te Županijskoj upravi za ceste, a ti su rashodi bili planirani proračunom i programom gradnje komunalne infrastrukture za sufinanciranje sanacije komunalnog odlagališta otpada, za idejno rješenje rekonstrukcije pročistača otpadnih voda i glavni projekt odvodnje otpadnih voda prigradskih naselja, izgradnju kanalizacijske mreže na raskrižju kod stadiona te fekalne kanalizacije u turističkom mjestu. Zamjerka je što ta imovina nije evidentirana u gradskim poslovnim knjigama. Grad prihvaća sugestije da se to učini i o tome će se raspravljati na vijeću.

 

Gradonačelnik Tulio Demetlika komentirao je da je tu i zakon nedorečen te da je u biti logično da je imovina trgovačkih društava u vlasništvu Grada i imovina Grada.
Također, pri nabavi roba i usluga te ustupanju radova nisu u pojedinim slučajevima poštovani propisi provedbe natječaja te u nalazu revizije stoji da bi se, »provođenjem propisanih postupaka javne nabave i uređenjem imovinskopravnih odnosa za imovinu čiju izgradnju Grad financira proračunskim sredstvima, zaštitili vlasnički interesi Grada te utvrdili resursi kojima Grad raspolaže«.

 

Poglavarstvo je na sjednici u srijedu prihvatilo izvještaj. Demetlika je zadovoljan, rekao je da prihvaća sugestije te je istaknuo da je poslovanje Grada bilo u skladu sa zakonom. Kada su u pitanju primjedbe u vezi s natječajima, u Gradu »priznaju« da su previdjeli kod postupka javne nabave radova druge faze rekonstrukcije ceste prema groblju s javnom rasvjetom u dokumentaciji za nadmetanje navesti ukupnu procjenu njihove vrijednosti, a poskupjeli su za oko 1,4 milijuna kuna. Kod izravnog ugovaranja nabave informativnog kioska, prije zaključivanja ugovora nije objavljena odluka o odabiru ponuditelja, što je trebalo napraviti najmanje 15 dana prije.

 

Revizija je Gradu spočitnula i to što u računovodstvenom poslovanju nije kao izdatak prikazao sredstva koja je oročio (oko sedam milijuna kuna), stoga nije ni kao primitak mogao knjižiti dobivene kamate nakon oročenja.
Gradu je savjetovano i da donese jedinstvenu odluku o raspolaganju vlastitim nekretninama te godišnje podnese izvješće vijeću o tome budući da je tijekom 2007. sklopljeno 19 ugovora o zakupu i prodaji poslovnih prostora, a ugovori nisu dostavljeni Poreznoj upravi, što nalaže zakon.

S. BRNABIĆ

Labin revizija tvtka imovina porezna uprava računovodstvo