Započeo prvi stupanj redukcije vode u Istri: zabrana zalijevanja, navodnjavanja i pranja vozila i javnih površina

Započeo prvi stupanj redukcije vode u Istri: zabrana zalijevanja, navodnjavanja i pranja vozila i javnih površina

23.7.2012. // iPress // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Zbog iznimno nepovoljnih hidroloških prilika i nedovoljne izdašnosti izvorišta voda u sustavu vodoopskrbe Istarske županije te u cilju održivosti i stabilnosti vodoopskrbnog sustava uvodi se mjera redukcije korištenja voda I. stupnja, odlučio je istarski župan Ivan Jakovčić.

Sukladno Odluci o ograničenju korištenja voda za potrebe javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području u Istarskoj županiji, koju je župan također donio danas, redukcija vode I. stupnja uvodi se kada je potrebno uštedjeti do 10 posto ukupno raspoloživih količina vode namijenjenih javnoj vodoopskrbi.

Stoga se danas uvedenim mjerama zabranjuje zalijevanje javnih zelenih površina, nogometnih igrališta, golf terena i drugih sportskih terena, pranje osobnih automobila, teretnih vozila i vozila javnog prijevoza, pranje poslovnih građevina, instalacija te sredstava za rad i skladištenje, pranje javnih prometnih i drugih površina te privatnih površina (dvorišta, okućnica i sl. ) i navodnjavanje poljoprivrednih površina, osim staklenika, plastenika i hidropona.

Istim zaključkom o redukciji nadležna tijela jedinica lokalne samouprave pozivaju se da propišu uvjete korištenja izvorišta koja nisu u funkciji javne vodoopskrbe i u roku od tri dana od dana proglašenja dostave popis pravnih osoba, odnosno gospodarskih subjekta koji u svom proizvodno-tehnološkom procesu moraju koristiti vodu iz vodoopskrbnog sustava.

Javnim vodoopskrbnim poduzećima u Istarskoj županiji nalaže se uvođenje mjere redukcije vode I. stupnja za sve potrošače u Istarskoj županiji, vodočuvarima i komunalnim redarima neposredan nadzor nad uočenim protupravnim postupanjem potrošača i izvješćivanje Državne vodopravne inspekcije, dok se Državnoj vodopravnoj inspekciji nalaže inspekcijski nadzor, te za potrošače koji ne poštuju pripisane mjere redukcije I. stupnja, uvesti djelomično ili potpuno isključenje iz vodoopskrbnog sustava sve dok su na snazi propisane mjere redukcije.

Župan će mjere redukcije opozvati čim se hidrološke prilike u Istarskoj županiji stabiliziraju.

U slučaju daljnjih nepovoljnih hidroloških prilika, redukcijom vode II. stupnja uvode se dodatne mjere zabrane korištenja vode za punjenje i pranje bazena i sličnih građevina za wellness i rekreaciju, te pranje staja osim izmuzišta, dok se pojedina područja i gospodarski subjekti mogu sukcesivno isključiti do 6 sati na dan iz vodoopskrbnog sustava, redukcija vode III. stupnja dopušta opskrbu pitkom vodom za piće i za sanitarne potrebe za fizičke i pravne osobe u količini od minimalno 50 l vode dnevno, s time da se pojedini potrošači ili pojedini dijelovi sustava mogu isključivati više od 6 sati na dan, a krajnja mjera je potpuni prekid distribucije vode.

 

Više informacija o stupnjevima redukcije možete pročitati u dokumentima za download (klik) :

suša redukcija vode voda vodoopskrba hidrološke prilike navodnjavanje