Započela izgradnja sunčane elektrane na dječjem vrtiću Pjerina Verbanac u Labinu

Započela izgradnja sunčane elektrane na dječjem vrtiću Pjerina Verbanac u Labinu

4.11.2013. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

IRENA-Istarska Regionalna Energetska Agencija je kako je bilo i planirano započela s izgradnjomfotonaponske elektrane snage 10kW na krovu Dječjeg vrtića PjerinaVerbanac u Labinu. Investicija se financira kroz EU projekt SEA-R (Sustainable Energy inthe Adriatic Regions: Knowledge to Invest) sufinanciran sredstvima IPA Jadranske prekogranične suradnje 2007-2013.

Ukupna vrijednost investicije iznosi   34.514,78 EUR.

Postupkom javne nabave, za izvođača radova odabrana je tvrtka Tomido d.o.o.Pula,idejni projekt izradio je Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Bernard Gobbo, a glavni projekt izradila je tvrtka San Polo d.o.o.

Proizvedena energija iz elektrane u većem djelu će pokrivati potrebe dječjeg vrtića za električnom energijom.

Puštanje u probni rad fotonaponske elektrane predviđa se krajem 2013.godine.

 

Direktor

Valter Poropat dipl.ing.el.

dječji vrtić pjerina verbanac irena sunčane elektrane solarne elektrane