Za zamjenu bloka 1 blokom C termoelektrane Plomin izdani objedinjeni uvjeti zaštite okoliša / Plomin C ekološki prihvatljiv

Za zamjenu bloka 1 blokom C termoelektrane Plomin izdani objedinjeni uvjeti zaštite okoliša / Plomin C ekološki prihvatljiv

20.9.2012. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je ''Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za zahvat rekonstrukcije termoelektrane Plomin'' - zamjenu postojećeg bloka 1 s blokom C u cilju modernizacije i povećanja kapaciteta. Ministar zaštite okoliša i prirode, Mihael Zmajlović, ističe: ''Za TE Plomin vrijedit će najstroži standardi zaštite okoliša te stroge mjere nadzora koje vrijede za sve slične elektroenergetske objekte u Europskoj uniji.''

Nositelj projekta, Hrvatska elektroprivreda d.d, ovime će osigurati povećanje proizvodnje električne energije iz domaćih izvora te uvođenjem suvremenih, najboljih dostupnih tehnologija osigurati najviše standarde zaštite okoliša.

Rekonstrukcija donosi brojna poboljšanja u segmentu zaštite okoliša među kojima su najvažnija:
  • smanjenje emisija otpadnih plinova (sumpornog dioksida i dušikovih oksida, te čestica) iz proizvodnog procesa u odnosu na postojeće stanje čime će se očuvati postojeća visoka kvaliteta zraka u okolici Termoelektrane;
  • visokoj kvaliteti zraka doprinijet će i smještaj ugljena u silose umjesto dosadašnje prakse držanja na otvorenom što će onemogućiti raznošenje čestica zrakom;
  • čuvanje i odvoz nusproizvoda (šljake, pepela i gipsa) u zatvorenim prijenosnim trakama i brodovima  spriječit će negativan utjecaj na okoliš;
  • u Rješenje su ugrađene i dodatne mjere zaštite okoliša koje će se provoditi tijekom rekonstrukcije postrojenja poput povećanje visine privremenog dimnjaka na 175 metara umjesto prvotno predviđenih 135 m do izgradnje novog dimnjaka visine 340 m, te
  • postavljanje mjernih postaja koje će pratiti značajno veći broj parametara kakvoće zraka te njihovo uključivanje u državnu mrežu postaja za mjerenje kakvoće zraka što će omogućiti javnosti da u svakom trenutku ima informaciju o kakvoći dostupnu na internetu;
  • primjenu najviših standarda zaštite vode i mora te kontinuirano praćenje i izvještavanje javnosti u razdoblju  nakon puštanja u pogon bloka C;
  • na lokaciji je također rezerviran prostor za smještaj postrojenja za hvatanje ugljičnog dioksida

Time će ovaj projekt, jedan od investicijski najvećih, implementirati najviši standard zaštite te izravno doprinijeti povećanju energetske neovisnosti Hrvatske.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

 

Iz Glasa Istre

 

Ocjenom da je plominska "trojka" na ugljen snage 500 MW prihvatljiva s ekološkog aspekta, Hrvatskoj je elektroprivredi, nositelju projekta od državne važnosti koji će doprinijeti energetskoj neovisnosti, stvoren jedan od preduvjeta da zatraži lokacijsku dozvolu i drugu dokumentaciju.

Ovih je dana prvi potpredsjednik Vlade Radimir Čačić poručio da će Plomin C, kao najveća investicija u povijesti zemlje ukupno vrijedna milijardu eura, biti realizirana najkasnije do 2017. godine.

- Za TE Plomin vrijedit će najstroži standardi zaštite okoliša te stroge mjere nadzora koje vrijede za slične objekte u EU-u, ističe u četvrtak u priopćenju ministar Zmajlović.

Iz njegovog je kabineta objašnjeno da će rekonstrukcija elektrane, uvođenjem najboljih dostupnih tehnologija, donijeti brojna poboljšanja u ekološkom segmentu. Nakon što plominsku "jedinicu" zamijeni četiri puta jači blok, smanjit će se - piše u priopćenju Ministarstva - emisija otpadnih plinova (sumpornog dioksida i dušikovih oksida, čestica) te očuvati visoka kvaliteta zraka u okolici pogona. Tome će pridonijeti i, kako se navodi, izgradnja silosa za ugljen, čuvanje i odvoz nusproizvoda (šljake, pepela i gipsa) u zatvorenim prijenosnim trakama i brodovima.

- U objedinjenim uvjetima ugrađene su i dodatne mjere zaštite okoliša tijekom rekonstrukcije postrojenja, poput povećanja visine privremenog dimnjaka na 175 metara umjesto prvotno predviđenih 135, do izgradnje novog dimnjaka visine 340 metara, tvrde u Ministarstvu.

Ističu i da će nove mjerne postaje za praćenje značajno brojnijih parametara kvalitete zraka biti uključene u državnu mrežu takvih uređaja, pa će javnost moći do informacija u svakom trenutku internetom. U Plomin Luci rezerviran je i prostor za postrojenje za "hvatanje" ugljičnog dioksida.

Županijski pročelnik za održivi razvoj Josip Zidarić veli, pak, da je izdavanje ovog rješenja Ministarstva za Plomin C "samo nastavak procedure", usprkos tome što su on i labinski gradonačelnik Tulio Demetlika, kao istarski predstavnici u povjerenstvu, osporili objedinjene uvjete zaštite okoliša i studiju utjecaja na okoliš (vode se kao jedinstveni upravni postupak). Te je dokumente od delegata iz regije u tom tijelu, podsjetimo, podržao jedino Valdi Runko, načelnik Kršana, općine na čijem se području većim dijelom nalazi elektrana.

- Planirani projekt ne zadovoljava odredbe ni Programa prostornog uređenja RH, a tako ni županijskog ni općinskog prostornog plana, rekao je Zidarić.  (Igor RADIĆ)

 

te plomin te plomin 3 tep c plomin čačić ministarstvo zaštite okoliša