Za kanalizaciju naselja Marceljani IVS-u odobreno više od 4,5 milijuna kuna!

Za kanalizaciju naselja Marceljani IVS-u odobreno više od 4,5 milijuna kuna!

29.1.2020. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Lijepe vijesti stižu iz Istarskog vodozaštitnog sustava. Naime, projektu gradnje sanitarne kanalizacije sustava Marceljani – kolektorske mreže naselja prijavljenom na natječaj za sufinanciranje iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj prema Mjeri 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. - Podmjeri 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ - Tipu operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“ odobrena su sredstva.

Odlukom Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prijavljeni projekt pozitivno je ocijenjen te su mu temeljem kriterija odabira dodijeljena 54 boda i potpora u visini 100% troškova. Odnosno, odobrena su sredstva u visini od 4.548.250,00 kn za izgradnju sustava kanalizacije i sklopljen je ugovor o financiranju.

Ovom odlukom projekt kanalizacije naselja Marceljani uskoro kreće u realizaciju. U narednom periodu slijedi objava Natječaja za izvođenje radova, a sam početak gradnje sustava očekuje se sredinom tekuće godine. Rok izvođenja radova procjenjuje se na 18 mjeseci.

Projekt obuhvaća izgradnju kanalizacijskoga sustava, obuhvaćena je izgradnja nove mreže sanitarnih kolektora u dužini od 2470 metara te 69 novih  priključaka domaćinstava na novoizgrađeni sustav odvodnje. Planirana je i izgradnja pripadajuće crpne stanice.

Foto: Ilustracija

ivs kanalizacija marceljani infrastruktura