Za 20. srpnja sazvana 21. redovna sjednica Gradskog vijeća - dnevni red - izmjene prostornog plana, financijska revizija

Za 20. srpnja sazvana 21. redovna sjednica Gradskog vijeća - dnevni red - izmjene prostornog plana, financijska revizija

14.7.2011. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na 21. redovnoj sjednici Gradskog vijeća zakazanoj za 20. srpnja razmatrati će se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Pazin o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Labina za 2010. godinu. Financijska revizija kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje Grada Labina provedena je temeljem Zakona o državnoj reviziji (Narodne novine 49/03 – pročišćeni tekst i 177/04) u razdoblju od 5. travnja do 28. lipnja 2011. godine. Postupci revizije provedeni su u skladu s INTOSAI revizijskim standardima i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.  

 

Gradskom vijeću podnosi se na donošenje prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina. Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina započela je temeljem Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 19/08.), a sukladno Prostornom planu uređenja Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 15/04., 04/05. i 17/07.) i Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07., 38/09.).

 

Pred vijećnicima je i donošenje Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini. Godišnja nagrada Roberto i Daniela Giannini utemeljena je u počast tragično preminulim supružnicima pok. doc.dr.sc. Robertu Giannini i pok. mr.sc. Danieli Pulić-Giannini. Svrha dodjele ove prestižne nagrade je poticanje znanstvenoistraživačkog rada i promicanja studentskog stvaralaštva. Postupak dodjele Godišnje nagrade pokrenut je raspisivanjem Javnog natječaja za dodjelu Godišnje nagrade, te su u natječaju objavljeni uvjeti za dodjelu godišnje nagrade, postupak dodjele Godišnje nagrade i rok za dostavu rada. Radovi pristigli u natječajnom roku bodovani su od strane Povjerenstva temeljem Pravilnika o kriterijima za vrednovanje prijavljenih znanstvenih radova.

 

Cjeloviti materijali za 21. redovnu sjednicu nalaze se ovdje.

Foto: arhiva, za ilustraciju

 

prostorni plan sjednica gradskog vijeća gradsko vijeće revizija