Vilete: REZULTATI ODVOJENOG PRIKUPLJANJA «OD VRATA DO VRATA» ZA DATUME: 5.5. i 17.5.

Vilete: REZULTATI ODVOJENOG PRIKUPLJANJA «OD VRATA DO VRATA» ZA DATUME: 5.5. i 17.5.

19.5.2009. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Nakon upoznavanja građana s projektom i podjele vrećica po svim domaćinstvima 5.5. započelo se s odvozom plavih vrećica odnosno sakupljanjem papira i kartona.

Prate se količine odloženih vrećica po kućnom broju te ukupna količina odvojenog otpada. Za početak projekta odaziv je bio zadovoljavajući te se nadamo da će se te količine povećavati kako projekt bude odmicao i time naši građani steknu naviku odvajanja otpada. Prilikom odvoza ostalog otpada zamijećeno da se još uvijek u posude za ostali otpad odlaže zeleni otpad koji bi se trebao zbrinuti u komposteru. Stoga apeliramo na građane da se pridržavaju uputa o zbrinjavanju zelenog otpada.

vilete ekologija smeće pilot projekt 1.maj otpad odvoz smeća