VILETE DOBILE SVOJ "ZELENI OTOK"

VILETE DOBILE SVOJ "ZELENI OTOK"

5.11.2015. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Na zahtjev stanara u Viletama  postavljen  je „zeleni otok“ za odvojeno prikupljanje korisnog otpada. Na ovaj način omogućeno je odvojeno prikupljanje plastične i metalne ambalaže, otpadnog papira i  staklene ambalaže. Naime, stanarima je i do sada bilo omogućeno prikupljanje korisnog otpada namjenskim vrećicama po modelu „od vrata do vrata“.

 

Zahvaljujemo građanima na suradnji i pozivamo da se otpad i dalje odvojeno prikuplja u predviđene kontejnere ovisno o vrsti otpada.

 

Prvi maj Labin

prvi maj prvi maj labin vilete zeleni otok smeće otpad selektiranje otpada kante za smeće