Vijećničko pitanje Mladena Bastijanića: Zašto nema transparentnih podataka o kakvoći zraka i vode na Labinštini?

Vijećničko pitanje Mladena Bastijanića: Zašto nema transparentnih podataka o kakvoći zraka i vode na Labinštini?

6.12.2013. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Zaprimili smo mail gradskog vijećnika Mladena Bastijanića koji javno traži odgovor od labinskog gradonačelnika o pitanju točnih javnih podataka o kakvoći zraka na području Labinštine. Mail prenosimo u cijelosti:

 

`Molim gradonačelnika Grada Labina da utvrdi činjenično stanje rada mjernih stanica kvalitete zraka na Labinštini te da se utvrdi odgovornost institucija i osoba koje onemogućavaju da se ti podaci transparentno pojavljuju na internetskim stranicama na kojima su ti podaci pohranjeni.

 

Druga molba je da se na inter.stranicama grada Labina objavljuju rezultati analiza zraka i izvora pitke vode Labinštin.

 

Obrazloženje: Prateći stanje kvalitete zraka  putem int.stranica a radi se o podacima sa mjernih stanica Ripenda,Klavar,grad Plomin,TE Plomin,Sv. Katarina,Zajci i Čambarelići došli smo do poražavajućih zaključaka i to:Kad god se neki parametar u zraku poveća (npr. ozon O3,dušikov dioksid NO2 ) onda je „indikativno" da ta stanica prestaje sa radom tj. nema više podataka.(prilažem priloge  „rada" i „nerada" stanice Ripenda ) Po mojim saznanjima sve podatke prikuplja ZZJZIŽ i predaje ih IŽ .U više navrata tražili smo informacije od ZZJZIŽ i to od 1-11 mj. ove godine da bi samo u dva navrata dobili „odgovore" (odgovori su u prilogu )

 

G. gradonačelniče ova moja pitanja su usmjerena na ZAHTJEV da sve institucije rade svoj posao i da o svom poslu polažu „račune" u ovom slučaju građanima Labinštine.Žiteljima Labinštine po pitanju kvalitete zraka  koji udišu i vode koju piju ne treba „propaganda" već transparentna informacija.Vi kao gradonačelnik Labina zajedno sa načelnicima općina Labinštine imate odgovornu zadaću da natjerate sve intitucije i čimbenike na transparentan rad.U ovim mojim prilozima ima elemenata za kazneno „gonjenje" odgovornih i to sukladno Zakonu o zaštiti zraka (NN 178/04,60/08 i Uredbi o kritičnim razinama onečišćejućih tvari (NN133/05) a to sve vezano  za  Prekoračenja praga obavješćivanja i praga upozorenja.

 

I na kraju ne mogu a da prešutim činjenicu da je ne tako davno u našoj županiji smjenjena  jedna osoba na visokom položaju u jednoj instituciji samo zato što je informirala političke nadređene o pravom stanju svega ovoga o čemu sam ja tu govorio.Ta osoba je pored pravog informiranja i predlagala rješenja i tu je bio „grijeh". Valjda je došlo vrijeme da se potrudimo da svi skupa  „izađemo" iz „propagande" i predamo se informacij.

 

Ovom pitanju prilažem prepisku sa nadležnom instutucijom - ZZJZ IŽ te priloge o stanju podataka na mjernim stanicama te preglede prekoračenja praga obavješćivanja i praga upozorenja.

 

Tražim odgovor u pisanoj formi.`

 

Bastijanić Mladen 

Vinež, 01.12.2013.

 

Prilozi:

Mail ZZJZIŽ

Prilog 1 Prekoračenja praga obavješćivanja i praga upozorenja RIPENDA

Prilog 2 Pregled prekoračenja praga obavješćivanja i praga upozorenja

Prilog 3 Pregled podataka za postaju RIPENDA period 01102013 do 28112013

Prilog 4 MJERNA STANICA RIPENDA od 0109 d0 31102013

Prilog 5 Detaljni podaci o mreži termoelektrane PLOMIN

Prilog 6 Pregled prekoračenja praga obavješćivanja i praga upozorenja od 3 mj 2013

 

 

 

te plomin termoelektrana mladen bastijanić kakvoća zraka voda zrak ekologija mjerna stanica