Vijećnička pitanja Tanje Pejić: Je li za vrijeme nedavnih poplava došlo do zamućenja izvorišta i zašto građani nisu o tome obaviješteni?

Vijećnička pitanja Tanje Pejić: Je li za vrijeme nedavnih poplava došlo do zamućenja izvorišta i zašto građani nisu o tome obaviješteni?

26.2.2019. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Politika

Gradska vijećnica Tanja Pejić na današnjoj održanoj sjednici Gradskog vijeća postavila je pitanja vezano za nekoliko problematika:

- Postoji li javni transparenti plan i program trošenja 550 tisuća kuna bespovratnih sredstava za projekt „Zelene navike za održivu Labinštinu“ u što je uključen TD Prvi maj d.o.o. Labin?

- Zašto Vodovod Labin nije za vrijeme nedavnih poplava  obavijestio građane o potrebi prokuhavanja vode kao što je to činio do sad uslijed zamućenja izvorišta?

- Hoće li Grad Labin pristupiti izradi Plana upravljanja zaštićenim područjem koji bi jasno odredio namjenu i korištenje zaštićenog područja Prtloga?

- Moglo li se izbjeći kreditno zaduživanje TD Labin 2000?


Foto: LC Labin.com

 


tanja pejić vodovod labin gradsko vijeće