Večeras 35. redovna sjednica Gradskog vijeća

Večeras 35. redovna sjednica Gradskog vijeća

20.12.2012. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Večeras će se u Velikoj vijećnici Grada Labina s početkom u 17,00 sati održati 35. redovna sjednica Gradskog vijeća prema slijedećem dnevnom redu:
 
1. Usvajanje Zapisnika sa Tematske sjednice Gradskog vijeća o TE Plomin
2. Usvajanje Zapisnika sa 34. redovne sjednice Gradskog vijeća
3. Donošenje Trećih izmjena Socijalnog programa Grada Labina za 2012. godinu
4. Donošenje Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2013. godinu sa projekcijom za 2014. i 2015. godinu
5. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2013. godinu sa projekcijom za 2014. i 2015. godinu
6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu sa projekcijom za 2014. i 2015. godinu
7. Donošenje Programa poticanja razvoja malog gospodarstva za 2013. godinu sa projekcijom za 2014. i 2015. godinu
8. Donošenje Socijalnog programa Grada Labina za 2013. godinu sa projekcijom za 2014. i 2015. godinu
9. Donošenje Kulturnog programa pod pokroviteljstvom Grada Labina za 2013. godinu sa projekcijom za 2014. i 2015. godinu
10.  Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2013. godinu sa projekcijom za 2014. i 2015. godinu
11.  Donošenje Proračuna Grada Labina za 2013. godinu sa projekcijom za 2014. i 2015. godinu
12.  Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2013. godinu
13.  Donošenje Odluke o razdoblju u kojem se ne mogu izvoditi građevinski radovi
14.  Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
15.  Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
16.  Donošenje Odluke o prodaji stana u vlasništvu Grada Labina
17.  Donošenje Odluke o prihvaćanju inicijative za pokretanje postupka ciljanih izmjena Prostornog plana Istarske županije
18.  Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2011. godinu
19.  Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja članu Skupštine Trgovačkog društva 1. Maj Labin d.o.o. Labin za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora
20.  Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora
21.  Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta Labin
22.  Donošenje Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Labina za 2013. godinu.
 
Materijali za preuzimanje: http://www.labin.hr/node/4632 

grad labin labin gradsko vijeće sjednica