Ukoliko stipendisti ne dostave potvrde o upisu u narednu programsku godinu u roku, smatra se da nije upisano narednu godinu bez opravdanog razloga, te će se isplata stipendije staviti u mirovanje do dostave potvrde.

Ukoliko stipendist dostavi potvrdu izvan roka, tj. nakon 31. listopada ove godine, gubi pravo na stipendiju za prethodne mjesece. 

Stipendist je dužan o svakoj promjeni koja ima za posljedicu promjenu uvjeta utvrđenih Ugovorom izvijestiti Općinu u roku od 15 dana od dana nastupa promjene.