Utvrđen Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu

Utvrđen Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu

10.2.2012. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Gradonačelnik Grada Labina Tulio Demetlika utvrdio je u skladu sa Proračunom Grada Labina za 2012. godinu Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu. Sredstva za nabavu osigurana su u Proračunu Grada Labina za 2012. godinu, a uvjeti plaćanja za svaku pojedinu nabavu utvrdit će se dokumentacijom za nadmetanje.

 

Početak javnih nabava iz ovog Plana mora biti usklađen sa tromjesečnim planovima izvršenja Proračuna. Nabave roba, radova i usluga čija je procijenjena vrijednost nabave do 70.000,00 kuna može se provoditi postupkom javne nabave u kojem slučaju takvu nabavu treba uključiti u ovaj Plan.

 

Ukoliko se za nabave ne provodi javna nabava tada narudžbu ovjerava Gradonačelnik Grada Labina ili druga osoba po ovlaštenju Gradonačelnika.

 Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu.pdf118.06 KB

 

plan nabave javna nabava financiranje labin art republika gradska galerija