Usvojen Program rada Savjeta mladih Grada Labina za 2012. godinu

Usvojen Program rada Savjeta mladih Grada Labina za 2012. godinu

24.12.2011. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Labina jednoglasno su podržali Program rada Savjeta mladih Grada Labina za 2012. godinu kojeg je predstavio Alen Halilović, predsjednik Savjeta mladih Grada Labina.

 

Program rada Savjeta mladih Grada Labina za 2012. godinu sastoji se od 5 prioriteta: suradnja sa Savjetima mladih drugih gradova, Studija mladih Grada Labina, program međunarodne stručne prakse, strukturni dijalog između mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima te ostale aktivnosti.

 

Suradnja sa Savjetima mladih sastoji se od organizacije okruglih stolova, tribina i debata na kojima će se prezentirati program i plan aktivnosti Savjeta mladih Grada Labina radi povratne informacije te studijskih posjeta radi upoznavanja i mogućnosti pokretanja zajedničkih projekata.

 

Studija mladih Grada Labina se provodi u suradnji sa Udrugom za mlade Alfa Albona. Svrha istraživanja jest dobivanje podloge za utvrđivanje prioritetnih potreba mladih te izrade Programa djelovanja za mlade u Gradu Labinu i akcijskog plana za provedbu tog programa. Dobiveni bi rezultati trebali omogućiti lokalnim tijelima vlasti izradu mjera i aktivnosti koje će pridonijeti poboljšanju ukupnog društvenog položaja mladih u Gradu Labinu, smanjenju njihovih društveno uvjetovanih problema te što uspješnijem zadovoljavanju postojećih i budućih potreba.

 

Program međunarodne stručne prakse provodi se u sklopu suradnje sa najvećom međunarodnom studentskom organizacijom AIESEC. Glavna aktivnost projekta sastoji se od toga da će Grad Labin imati priliku ugostiti praktikanta iz zemlje EU koji će raditi na poslovima održavanja ciklus radionica učenicima osnovnih i srednje škole po temama poput rad u timovima i uspješno vođenje timova, volontiranje, tolerancija, Europska unija i mladi, Bolonjski proces i važnost visokoškolskog obrazovanja.

 

Glavni prioritet za slijedeću godinu je strukturni dijalog između mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima. Strukturni dijalog između mladih, osoba aktivnih u radu s mladima i osoba odgovornih za politiku prema mladima je proces konzultacija mladih na svim razinama u zemljama članicama Europske unije kada se radi o pitanjima važnim za politiku prema mladima. Strukturni dijalog na lokalnoj razini će se voditi u dva smjera. Obaveza od strane Gradskog vijeća jest uključivanje mladih u sve procese donošenja odluka od interesa mladih, a obaveza Savjeta mladih je predlaganje Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih, predlaganje Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih te davanje mišljenja Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih.

 

Pod ostalim aktivnostima je suradnja sa Savezom sportova Grada Labina i košarkaškim klubom Rudar na organizaciji trećeg turnira Streetball na igralištu na Katurama, druga faza uređenja igrališta u Starom gradu, organiziranje edukativnih tribina i radionica o temama bitnim za mlade s naglaskom na zapošljavanje i samozapošljavanje te edukacija novog saziva Savjeta mladih Grada Labina.

 

savjet mladih grada labina savjet mladih plan rada mladi