Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 5 pametnih gradova u RH - Zagrebu, Puli, Umagu, Labinu i Ivancu

Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 5 pametnih gradova u RH - Zagrebu, Puli, Umagu, Labinu i Ivancu

30.11.2016. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Filozofija pametnih gradova (eng. smart city) razvila se kao izravni odgovor na razvoj ekstremne urbanizacije kojoj je svijet izložen tijekom zadnjih pedesetak godina.  U svijetu je oko osam tisuća gradova "pretvoreno" u pametne gradove. Nizozemska je vodeća europska zemlja po broju pametnih gradova, a u Hrvatskoj su u 2016. godini pametnim gradovima proglašeni: Zagreb, Pula, Umag, Labin i Ivanec. Na području pet pametnih gradova, u 2015. godini bilo je sjedište ukupno 39 315 poduzetnika. Od navedenoga broja, najviše je poduzetnika na području grada Zagreba (35 089), a najmanji je broj poduzetnika na području grada Ivanca (205). Prema broju zaposlenih po poduzetniku, prvi su poduzetnici sa sjedištem u Ivancu, s 12,9 zaposlenih po poduzetniku. Ovaj pokazatelj rezultat je velikoga broja zaposlenih kod društava: IVANČICA d.d. (684), DRVODJELAC d.o.o. (272), ITAS-PRVOMAJSKA d.d. (243), IVA-TEKSTIL d.o.o. (104) i HEW IVANEC d.o.o. (100) što je ukupno 1403 zaposlenih ili 53,1 % od ukupnog broja zaposlenih kod poduzetnika grada Ivanca (2640).

Prema produktivnosti (prihodu po zaposlenom), na prvom su mjestu poduzetnici u Zagrebu s 994 tisuće kuna, slijede poduzetnici Umaga sa 691 tisuću kuna, Pule s 477 tisuća kuna po zaposlenom, Labina s 395 tisuća kuna po zaposlenom te poduzetnici grada Ivanca koji imaju najmanju produktivnost rada od 305 tisuća kuna po zaposlenom. Za usporedbu, produktivnost rada mjerena prihodom po zaposlenom u 2015. godini, na razini RH je iznosila 762.771 kunu. Prema pokazateljima ekonomičnosti ukupnog poslovanja poduzetnici grada Ivanca iskazali su veću vrijednosti u odnosu na ostale pametne gradove (104,84 %), a vrijedi istaknuti da je i ekonomičnost ukupnog poslovanja poduzetnika grada Zagreba (103,84 %) bolja u odnosu na ekonomičnost poslovanja poduzetnika na razini RH (103,68 %). U razdoblju od 2010. do 2015. godine poduzetnici grada Zagreba ostvarili su u prosjeku najvišu novostvorenu vrijednost u iznosu od 90,9 milijardi kuna, što je udio od 50,1 % u odnosu na ostvarenu novostvorenu vrijednost svih poslovnih subjekata u RH.

Najviša prosječna mjesečna neto plaća u 2015. godini obračunata je zaposlenima kod poduzetnika grada Zagreba i iznosila je 5.863 kuna, što je 16,8 % više od iznosa prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.019 kuna). Viša prosječna mjesečna neto plaća od prosjeka na razini RH obračunata je i zaposlenima kod poduzetnika u Puli (5.081 kuna) i Umagu (5.070), dok je zaposlenima kod poduzetnika u Labinu obračunana niža plaća od prosjeka na razini RH za 462 kune (4.557 kuna). Najniža prosječna mjesečna neto plaća obračunana je zaposlenima kod poduzetnika u Ivancu (3.744 kune).

 

PR

 

 

pametni gradovi gradovi budućnosti energetika fina poduzetništvo