U utorak, 23. studenog održava se 6. redovna sjednica Gradskog vijeća

U utorak, 23. studenog održava se 6. redovna sjednica Gradskog vijeća

16.11.2021. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), saziva se 6. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati
dana 23. studenog 2021. godine u 9,00 sati, u Maloj dvorani Sportskog centra Franko Mileta u Labinu, Rudarska 2.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlažem slijedeći Dnevni red:


1. Usvajanje Zapisnika sa 5. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina
2. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Labin u 2022. godini
3. Donošenje Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Labina za 2022. godinu
4. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu
5. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
6. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa jačanja gospodarstva za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu 7. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Socijalnog programa Grada Labina za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu
8. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa promicanja kulture Grada Labina za 2021. godinu i projekciju za 2022. i 2023. godinu
9. Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu
10. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Labina za 2021. godinu
12. Razmatranje Nacrta prijedloga Programa pripreme i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu
13. Razmatranje Nacrta prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
14. Razmatranje Nacrta prijedloga Programa jačanja gospodarstva za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu
15. Razmatranje Nacrta prijedloga Socijalnog programa Grada Labina za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu 16. Razmatranje Nacrta prijedloga Programa promicanja kulture Grada Labina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
17. Razmatranje Nacrta prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu
18. Razmatranje Nacrta prijedloga Proračuna Grada Labina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
19. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina (DE CONTE d.o.o.)
20. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina (LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.) 21. Donošenje Odluke o proglašenju najpovoljnijeg ponuditelja

Prilozi

Foto: LC Labin.com 16. 11. 2021. (dan obaveznog predočavanja COVID potvrda za ulazak u državne i javne službe)covid 19 protokol covid protokol sjednica dnevni red