U utorak 21. ožujka 34. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

U utorak 21. ožujka 34. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

16.3.2017. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13. i 3/16.), saziva se 34. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u  utorak, 21. ožujka 2017. godine u 17,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Velika vijećnica, Labin, Titov trg 11.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći  D N E V N I    R E D:
 

1.    Usvajanje Zapisnika sa 33. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Labina u 2016. godini

3.    Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Labina za 2017. godinu

4.    Donošenje Odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti na području Grada Labina za razdoblje 2017.-2019. godine

5.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Labina za 2016. godinu

6.    Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vinež

7.    Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2016. godinu

8.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Labina za razdoblje srpanj-prosinac 2016. godine.

 

Privitci ovdje

 

 

sjednica proračun gradsko vijeće odluka