U srijedu 15. veljače 2023. godine na rasporedu je 16. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

U srijedu 15. veljače 2023. godine na rasporedu je 16. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

10.2.2023. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), saziva se 16. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati
dana 15. veljače 2023. godine u 10,00 sati, u Maloj dvorani Sportskog centra Franko Mileta u Labinu, Rudarska 2

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći dnevni red:


1. Usvajanje Zapisnika sa 15. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina
2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Labina za 2022. godinu
3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Labina za 2023. godinu
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Labina za 2022. godinu
5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Istraživačko-urbanističko-arhitektonske studije uređenja centralne zone Rapca
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje
7. Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina
8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
9. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina
10. Donošenje Odluke o imenovanju privremene ravnateljice Doma za starije osobe Labin
11. Donošenje Izmjene i dopune Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu
Labinu
12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa tijekom 2022. godine u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupaka za izradu i donošenje prostornih planova lokalne razine odnosno njihovih izmjena i dopuna

sjednica gradsko vijeće grada labina gradsko vijeće grad labin