U Rapcu dobra kakvoća mora za kupanje

U Rapcu dobra kakvoća mora za kupanje

2.8.2019. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, od 29. do 31. srpnja proveo VI ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 218 mjernih točaka.  Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 213 mjernih točaka ili u 97,71 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 4 mjerne točke (Pomer – Plaža prema ACY marini, Pomer, Medulin; Rabac naselje – AC Maslinica I, Rabac, ... više Radio Labin

malsninica kakvoća mora kupanje rabac zzjziž zavod za javno zdravstvo