U ponedjeljak 14. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - dnevni red