U Plominskom zaljevu more zadovoljavajuće kakvoće

U Plominskom zaljevu more zadovoljavajuće kakvoće

19.9.2014. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Ostalo

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, u razdoblju od 8. do 14. rujna  proveo deveto redovno uzorkovanje mora na plažama Istarske županije. Ukupno je uzorkovano 203 uzoraka mora na plažama od Savudrije do Brseča. Od ukupno 203 uzoraka na 193 mjernih mjesta zabilježena je izvrsna kakvoća mora što iznosi 95,08 posto od ukupno analiziranih uzoraka. Na 5 mjernih mjesta (2,46 posto) more je bilo dobro a na 5 (2,46 posto) je zabilježeno more zadovoljavajuće kakvoće za kupanje, sport i rekreaciju. Zadovoljavajuće more je zabilježeno na plažama u Plominskom zaljevu-Dražine istok, Dugoj uvali-Hotel Croatia, Plaži Špina, Pelegrin i AC Finida u sredini uvale.  

 

Može se pretpostaviti da je na plažama sa zadovoljavajućom kvalitetom mora rezultatu kvalitete doprinijela i obilna kiša koja je prethodila uzorkovanju. U niti jednom uzorku nije zabilježena nezadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje, sport i rekreaciju. Tijekom uzorkovanja je zabilježeno da se temperatura zraka kretala od 14,4 C do 27,2 C, a temperatura mora od 20,0 C  do 24,0 C.

 

 

plomin plominski zaljev kakvoća mora more ekologija