U Općini Kršan mještani Načinovića nezadovoljni prijedlogom Urbanističkog plana uređenja - prijete tužbom teškom 200 milijuna kuna

U Općini Kršan mještani Načinovića nezadovoljni prijedlogom Urbanističkog plana uređenja - prijete tužbom teškom 200 milijuna kuna

29.6.2012. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

U Općini Kršan na javnoj je raspravi niz urbanističkih planova uređenja naselja. Tako se na javnoj raspravi našao i Urbanistički plan uređenja Načinovića, a javno je izlaganje provedeno početkom lipnja. Na plan je stiglo 50-tak primjedbi koje sada izrađivač, pulski „Urbis 72“, mora razmotriti nakon čega će javna rasprava biti ponovljena.

No, na posljednoj sjednici Općinskog vijeća vijećnik IDS-a Boris Babić ustvrdio je, kako mještani Načinovića, drže da se planom dio Načinovića želi deurbanizirati: (ton - Boris Babić). Općinski načelnik Valdi Runko je pak rezolutno kazao kako to nije istina: (ton – Valdi Runko). Inače područje obuhvata Urbanističkog plana Načinovići predstavlja granicu građevinskog područja naselja Načinovići definiranu prostornim planom Općine Kršan i u cijelosti se nalazi unutar zaštićenog obalnog područja mora. Izrađivač plana je ustvrdio kako je veći dio Načinovića planiran za stambenu namjenu, ali planskim rješenjem nije predložena stambena namjena na svim vlasničkim katastarskim česticama, već dio njih ostaje zeleni prostor. Isto tako Urbis je planom utvrdio da je dozvoljena gradnja stambenih građevina s najviše četiri stambene jedinice, koje većim dijelom površine moraju biti namijenjene stanovanju. Planom je isto tako predviđeno da  obzirom da većinu postojećih građevina čine građevine za povremeno stanovanje, a sukladno uvjetima koji proizlaze iz Prostornog plana Općine Kršan unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Načinovići nije dozvoljena gradnja građevina za povremeno stanovanje, tj. vikendica.

 

Je li dakle riječ o deurbanizacije urbaniziranog područja ili postavljajnju pravila u prostoru i što će se zaista dogoditi ukoliko se, pa i s eventualno prihvaćenim primjedbama, Urbanistički plan uređenja Načinovića prihvati tek će se vidjeti. Nezadovoljnici, oni koji općini Kršan prijete tužbom od 200 milijuna kuna za sad žele ostati anonimni, pa zapravo i ne znamo zbog čega su konkretno nezadovoljni i zašto ne žele prihvatiti prijedlog Urbanističkog plana uređenja.

upu načinovići urbanistički plan upu općina kršan kršan tužba primjedbe valdi runko boris babić