U Autocampu Tunarica more dobre kakvoće

U Autocampu Tunarica more dobre kakvoće

8.7.2014. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Ekologija

I četvrto ispitivanje kakvoće mora pokazalo je da je more u Istarskoj županiji izvrsne kakvoće. Zavod za javno zdravstvo uzorkovanje je proveo od 1. do 5. srpnja, a ukupno je uzorkovano 205 uzoraka na 203 mjerna mjesta. Naime, tijekom redovnog uzorkovanja, 2. srpnja u jutarnjim satima zabilježeno je kratkotrajno onečišćenje na plaži Valsaline u uvali Ferijalnog saveza. Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje Zavod je 3. i 4. srpnja ponovio uzorkovanje i tada su rezultati ispitivanja pokazali da je u oba uzorka more izvrsne kakvoće. Rezultati ispitivanja pokazalo su da je more izvrsne kakvoće zabilježeno na 197 mjernih mjesta ili u 97,05 posto uzoraka. Na četiri mjerna mjesta, između ostalog u Autocampu Tunarica, ili u 1,97 posto uzoraka zabilježeno je more dobre kakvoće ili primjereno za kupanje, sport i rekreaciju, dok je na jednom mjernom mjestu u uvali Blaz u Barbanu zabilježeno more zadovoljavajuće kakvoće ili more treće vrste.

tunarica kakvoća mora ekologija zavod za javno zdravstvo autokamp tunarica