Trenutna kakvoća mora: Jedino u Uvali Blaz more nije izvrsne kakvoće

Trenutna kakvoća mora: Jedino u Uvali Blaz more nije izvrsne kakvoće

23.7.2018. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, od 16. do 17. srpnja, proveo peto ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 210 mjernih točaka, a na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 209 mjernih točaka ili u 99,52 posto uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje.

Samo na jednoj mjernoj točki (Uvala Blaz, Barban) ili u 0,48 posto uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora. Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama te su dostupni na www.izor.hr/kakvoca/. Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 23,8 do 26,8 stupnjeva Celzija, dok se temperatura zraka kretala od 21 do 30 stupnjeva Celzija, javljaju iz ZZJZIŽ-a. (A. D.)


kakvoća mora ekologija zdravlje zavod za javno zdravstvo zzjziž uvala blaz