Tražim „doktora“, a ne vježbenika poručio kršanski načelnik Valdi Runko

Tražim „doktora“, a ne vježbenika poručio kršanski načelnik Valdi Runko

21.7.2015. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Vijećnici Općine Kršan na posljednjoj su sjednici donijeli odluku o osnivanju Odsjeka za gospodarstvo i EU projekte, četvrtog odsjeka u Jedinstvenom upravnom odjelu. Osnivanje novog odsjeka zapravo znači i zapošljavanje još jedne osobe, što je i izazvalo polemiku među vijećnicima.

Pa premda gotovo svi vijećnici smatraju da se EU fondovima treba posebno baviti, ne drže i da je zato potrebno osnivanje posebnog odjela, niti nova zapošljavanja. Načelnik Valdi Runko ovako je pojasnio potrebu za osnivanjem novog odsjeka i dodatnim zapošljavanjem: (ton – Valdi Runko).  

Predsjednik Vijeća, vijećnik HDZ-a Zdravko Vidak pak smatra: (ton – Zdravko Vidak). Sigurno da ima ljudi u općinskoj upravi koji bi mogli raditi te poslove, odgovorio mu je Runko, ali: (ton – Valdi Runko 1). Vijećnik SDP-a Silvano Uravić složio se s načelnikom da je Općina Kršan po svemu specifična, ali je mišljenja: (ton – Silvano Uravić).

Sanja Frankola iz Akcije mladih kazala je kako bi bilo povoljnije za poslove EU fondova angažirati vanjski tim specijaliziran za takve poslove, dok su vijećnik IDS-a Valter Fornažar i vijećnik SDP-a Zoran Karlić bili mišljenja da bi osobu koja će se baviti tim poslovima trebalo zaposliti na određeno vrijeme.

Načelnik Valdi Runko odbijajući sve sugestije vijećnika, naveo je primjer slovenskih općina uspješnih u privlačenju sredstava iz EU fondova, koje su zapošljavale nove osobe i to im se isplatilo. Kazao je i kako osoba koju bi zaposlili na određeno vrijeme: (ton – Valdi Runko 2).

Odluka o osnivanju Odsjeka za gospodarstvo i EU fondove na kraju je prihvaćena s 10 glasova za. Protiv je bila vijećnica Akcije mladih Sanja Frankola, a suzdržani njezin stranački kolega Eđeo Brenčić i vijećnik HSU-a Slavko Rabar.

 

 

Foto: Radio Labin

 

 

 

kršan valdi runko odjel eu općinsko vijeće općina kršan